Lidmaatschap


De contributie bedraagt € 41,50 per jaar.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website. 

Ja, ik word lid!

Voor de betaling van de contributie heeft automatische incasso onze voorkeur. Dit is voor de vereniging de minst kostbare betaalwijze en geeft ook de minste problemen. Als lid loop je geen enkel risico. Bij onjuistheden is een telefoontje aan de penningmeester of een e-mail naar voldoende om het te laten terugstorten. Verder kun je ook altijd via de bank laten terugstorten.
Voor eventueel schriftelijk aanmelden is een aanmeldformulier opvraagbaar bij de secretaris.

Het lidmaatschap is per jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd op de datum van aanmelding. Het lidmaatschap gaat in op de datum dat de aanmelding én de betaling van de contributie zijn ontvangen. In het geval van online aanmelding en machtiging voor incasso ben je direct lid. De aanmelding wordt echter handmatig gecontroleerd en we proberen dit binnen 24 uur te doen. Incasso van de contributie zal doorgaans binnen een maand na de aanmelding plaatsvinden.
Als je ons niet wilt machtigen voor incasso krijg je de gelegenheid om online te betalen. Vanwege de kosten gaat onze voorkeur uit naar iDeal, maar per creditcard, PayPal en diverse andere mogelijkheden kan ook.
Onze bankgegevens zijn:
IBAN: NL05 RABO 0113631391 t.n.v. Hammond Toonwielorgelvereniging Nederland
BIC: RABONL2U

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de .
Voor het opzeggen van het lidmaatschap kun je tot uiterlijk een maand voorafgaand aan je nieuwe lidmaatschapsjaar een email sturen aan de . Het kan ook schriftelijk bij de secretaris. Tussentijds opzeggen geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie.

De vereniging wil graag inventariseren welke Hammond orgels, Leslie boxen en toonkabinetten in Nederland aanwezig zijn. Daarom wordt aan elk nieuw lid gevraagd bij aanmelding hiervan zo mogelijk opgave te doen. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Wel is deze informatie, alleen voor andere leden, zichtbaar via de ledenlijst. Informatie op de ledenlijst en pagina's waarvoor je moet inloggen zijn niet toegankelijk voor zoekmachines. Op dit punt hoef je dus geen zorgen te hebben voor je privacy. Bij aanmelding kun je desgewenst aangeven, dat je bepaalde informatie niet zichtbaar wilt maken.