Hammond Notes

Dhr. Johan van Leer was zo vriendelijk mij uit Amerika een origineel exemplaar op te sturen van het blad Hammond Notes en wel die van Februari 1963.

Let wel: dit was een maandelijkse interne publicatie voor en over werknemers van de Hammond Organ Company.
Melding werd gemaakt van geboortes, overlijdens, huwelijken en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Gewoon eens leuk om even in de keuken te kunnen kijken.

Deze heer Van Leer, die trouwens in deze uitgave ook genoemd wordt, gaat nog  meer in beeld komen, want deze oud-Nederlander is in de USA bij Hammond gaan werken en heeft  aardig wat uitvindingen op zijn naam staan, o.a. belangrijke onderdelen van de Hammond X-66, waarvan zelfs een origineel octrooi op zijn naam op onze site gepresenteerd gaat worden.
Hieronder is nog te zien, dat deze heer beschikte over zéér verschillende capaciteiten:
                                        


Hier het blad HAMMOND NOTES