Clubdag van 6 februari komt te vervallen


Vanwege de corona crisis heeft het bestuur besloten om de komende clubdag van de Hammond Orgel Club op 6 februari 2021 niet door te laten gaan.

De Algemene Ledenvergadering, die altijd gehouden wordt tijdens de eerste clubdag van het jaar zal plaatsvinden op de volgende ledendag op 29 mei 2021. Wij hopen dat deze wel door kan gaan en dat we jullie dan weer kunnen begroeten.

Terug