DE VIERING VAN HET 6E LUSTRUM VAN DE HAMMONDCLUB OP 20 NOVEMBER 2021 GAAT NIET DOOR!


DE VIERING VAN HET 6E LUSTRUM VAN DE HAMMONDCLUB OP 20 NOVEMBER 2021 GAAT NIET DOOR!

STREVEN IS: UITSTEL NAAR 2022!

 

14 november 2021

Zoals u weet, heeft het kabinet op vrijdagavond 12 november jl. naar aanleiding van het toenemend aantal coronabesmettingen nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Deze maatregelen betreffen sterke beperkingen voor evenementen en horeca. Deze maatregelen zijn dwingend van aard. Als gevolg van deze maatregelen heeft het bestuur van de Hammondclub op 13 november 2021 moeten besluiten om de viering van ons 6e lustrum op zaterdag 20 november 2021 niet te laten doorgaan en uit te stellen naar 2022! Op dit moment is het streven om ons te richten op de ledencontactdag van 14 mei 2022. Maar alle mogelijkheden voor uitstel zullen uiteindelijk afhangen van de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het coronavirus.

Het is natuurlijk ongelooflijk jammer dat de viering van ons lustrum op 20 november 2021 niet kan doorgaan. Er is een prachtig gevarieerd dag- en avondprogramma op touw gezet, er is een prachtig lustrumnummer van TW verschenen, alle afspraken zijn gemaakt en alle betrokkenen bij de organisatie van het lustrum (bestuur, zaal, catering, artiesten) stonden klaar om u op 20 november te verwelkomen en een feestelijk programma te bieden.
Maar helaas pakt alles nu anders uit wegens de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus. Op grond van regelgeving die sedert 13 november 2021 geldt, hebben wij als bestuur moeten besluiten de lustrumviering van de Hammondclub (met dag- en avondprogramma in de grote zaal, met koffie, catering en afhaalbuffet in de ontvangstruimte, en met demonstraties gedurende de gehele dag in de kleine zaal) op 20 november niet te laten doorgaan. Daarnaast vinden wij het op grond van deze nieuwe beperkende maatregelen ook niet verantwoord ons lustrumfestijn te laten doorgaan.

Wij richten ons daarom nu op uitstel van de lustrumviering en hopen dat 2022 daartoe nieuwe mogelijkheden biedt. Wij hadden in TW al opgemerkt dat bij de organisatie van deze editie van het lustrum werkelijk alles anders is gelopen dan bij de eerdere edities. Nu komt daar ook uitstel bij.

Vanzelfsprekend worden inmiddels gemaakte reserveringen voor het diner-buffet op 20 november a.s. geannuleerd en worden de reeds ontvangen betalingen teruggestort. 

Via de website van de Hammondclub en via Turning Wheel zullen wij u natuurlijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Maar voor dit moment is het van belang dat we de coronacrisis met zijn allen te lijf gaan en dat we de komende periode met elkaar goed en gezond doorkomen.

Het spreekt voor zich dat met het vervallen van het lustrum er ook geen reguliere ledencontactdag op 20  november zal plaatsvinden. Wij hopen u allen daarom weer te mogen begroeten op zaterdag 5 februari 2022, de eerste ledencontactdag in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Hammondclub,

Frank Obertop
voorzitter

Terug