WERKGROEP TECHNIEK

KOPPELING VAN 145 BOX
AAN PORTABLE HAMMOND X5

Tekst: Henk Schulze
Artikel uit Turning Wheel 2008-4

Al geruime tijd bezit ik een Hammond X 5, waarin ik ooit een mechanische scanner heb gebouwd. Het aldus ontstane vibratosysteem, noodzaakte het niet om een Lesliebox te gebruiken. Toch bleef de vraag open hoe het zou klinken als een echte buizenbox op een dergelijk orgel aangesloten zou worden.
Door de aanschaf van een tweede 122 box bleef een 145 over, die best gebruikt zou kunnen worden op de X5.
Het moest er dus maar van komen. Standaard wordt op een X 5 een box toegepast met een 9-polige connector. Echter op een 145 box zit een 6-polige connector. 
Het aansluiten op de X5 gaat dus niet zomaar, er moest iets tussen dat negen polen omzet naar zes polen.
De belangrijkste aanpassing had te maken met de slow/fast functie. Een 145 box heeft op de pennen 2 en 5 een spanning van 110V nodig om naar fast rotor te schakelen.
Vanuit de X 5 komt op pen 6 van de 9-polige aansluiting een nulniveau op het moment dat geschakeld wordt naar fast rotor. Met behulp van een transistor schakelingetje dat een relais stuurt, is dit nulniveau omgezet naar een 'hard contact' dat de 110V spanning op de punten 2 en 5 van de 6-polige connector brengt. Met nog enkele andere onderdelen is een en ander tot stand gebracht en in figuur 1 is hiervan het principe schema weergegeven. Het geheel is in een klein metalen kastje ingebouwd, waarin ook de 6 polige connector. 
De 9 polige connector is voorzien van een stukje kabel van 1 meter waarvan het andere eind afgewerkt is in het kastje.

De combinatie X 5 en 145 klinkt goed, maar niet beter dan met een 760 box.
De inbouw van een originele Hammond vibrato scanner met bijbehorende lijnbox maakt eigenlijk de X 5 tot een geheel ander orgel en dan maakt voor mij het type Leslie box niet zo veel meer uit.
Ten slotte was het een leuk experiment. ◄