Ook de Hammond Orgel Club heeft een privacyverklaring


Wie actief is op het internet is er inmiddels mee doodgegooid. Iedere organisatie, die persoonsgegevens bewaart moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze wet is ook wel bekend onder de Engeltalige afkorting GDPR.

Ook de Hammond Orgel Club bewaart de gegevens van zijn leden. Hoe dat wordt gedaan kun je nalezen in onze privacyverklaring.

Terug