Hammond M-100 uitbreidings Bakstuk

 

In Juni 1967 (tot maart 1969) kwam Hammond met een extra optie voor de L en de M -serie.
Op het linker onderbakstuk bevonden zich een drietal ronde draai-schakelaars voor Ritme, Vibrato en Percussion effecten.
Als type aanduiding kwam er dan een "A" achter het type nummer, bijvoorbeeld L 122-A of M 102-A. De meerprijs voor deze upgrade kit was $ 175,-
Er werden de volgende percussie-stemmen toegevoegd voor het bovenklavier:
Chime, Guitar, Marimba, Xylophone en Banjo.
Verder verkreeg men Vibrato Delay en Reiteration (repeat) op deze stemmen in 3 variaties.
Er werd een Cymbal op het pedaal en een Brush effect op het ondermanuaal voorzien.
Nu wordt over deze effecten wel stiekem geglimlacht, maar voor die tijd was het héél wat.

Deze uitbreidingskit kon direct meebesteld worden bij de aankoop van het orgel, dan wel later ingebouwd worden. De modellen met deze uitbreiding zijn relatief zeldzaam. ( hier een M-101)

 

De foto's hieronder vertellen hun eigen verhaal want ze zijn dermate duidelijk en zelfverklarend dat verdere omschrijving achterwege kan blijven.