Hammond "Maverick" 5100/5200/5300 series

 De Maverick werd gebouwd in de periode 1973/1975 en bestond uit de volgende uitvoeringen:
5122 Int, Walnut 1973- België met Klep&Leslie
5146 Early Amerikan Maple 1973 USA geen klep
5195 Mediteranean,Oak,1973 USA same
5182
5246 Earluy am. Maple 1973 USA wel cassette geen klep
5282 It.Provincial Soft Bur. walnut 73/74 same

5282C  zelfde, alleen zeer kleine techn. details.
5295
5222
5222L Institutional Walnut 1973 België Met klep en cassette
5224  Cont. Pecan 1973- Usa Geen klep, wel cassette
5322 Instit. Walnut 1973- Belgïe Met klep, meer functies
( de 5300 series zijn waarschijnlijk BUITEN de USA gebouwd)


Hier eerst de 5100
-specs:

2 x 44 toetsen
13 tonig pedaal
I.C. Toon-Generator
Repeat Percussion
Vibrato & Reverb
Acoustic Tremolo (Leslie)
Automatisch Ritme
Autochord begeleiding

Onder: 5182De 5200-serie kreeg hier nog aan toegevoegd:

*Perc. Sustain Voices
*Pedal Sustain
* Ingebouwde Cassette recorder


                                             


                                                  Hieronder de 5222:

 

 

DE 5246 ( REDELIJK ZELDZAAM)

 


Hieronder de 5322, die voor Europa in Antwerpen werd gebouwd. De bouwkwaliteit liet wel enigszins te wensen over en dat is een eufemisme. De klank was weliswaar ook maar zo, zo en er waren gedurig technische mankementen van velerlei aard, waarvan koude lassen (slechte solderingen) één van de belangrijkste probleemgebieden waren.
Bovendien zaten de printen gestackt: d.w.z. boven op elkaar met connectorverbindingen.  Je kon dus nooit een tussenprint individueel meten, want dan ontbrak de verbinding met andere printen.

Het orgel was gis gebouwd: als het werkte. Maar het was een ramp voor een technicus om er in te werken. Naast de electronische waren er ook mechanische problemen te over. Als er een Hammond is die niet op het erepodium hoort dan maakt deze grote kans naar mijn bescheiden mening. (AvdB) 

 

 

                                                                                                                                     De 5282 Hier verder uitgediept

 

 

 

De Cassette recorder die in deze periode opgang deed was werkelijk een onding.

Er was weliswaar een snelheidsregeling waarmede de cassettebanddoorloopsnelheid (leuk woord voor scrabble nietwaar) geregeld kon worden, zodat  het orgel, d.w.z. de cassette recorder kon worden afgestemd op de af te spelen muziek.

Maar het apparaat was onbetrouwbaar en gedurig defect. Ik heb door de jaren heen bij vele orgels de cassette vervangen door een bakstuk (AvdB)