De Benson Percussion Unit

 

Over deze HAMMOND uitbreiding is niet heel veel bekend, dus we onderzoeken nog de markt om meer te weten te komen over dit onderwerp.
Tot dusver zegt e.e.a. uitsluitend dat het hier om een aanpassing zou gaan over de Percussion kit, die op Hammonds ingebouwd kon worden, die nog niet over percussion beschikten.
Zoals bekend mag worden verondersteld deed Percussion pas zijn intrede in 1955.
Deze kit is dus bedoeld voor orgels van voor dat bouwjaar 1955.
We zijn met de zoon van de uitvinder in contact, dus hopen dat in de nabije toekomst meer info over dit onbekende systeem boven water komt.

Het bedrijf Edward Benson Products was gevestigd in Minnesota in de USA.

Eerst maar de foto serie: