Hammond 346 / 350 Prototype

De "Laurens Hammond" 


                                    De Hammond, die niet op de markt kwam!


Hammond bouwde duizenden instrumenten over een periode van meerdere decennia.
Deze instrumenten zorgden er voor, dat hun bespelers/eigenaren vele uren van speel en luisterplezier beleefden. 
We weten allemaal, dat de oorspronkelijke Hammond company de activiteiten beeindigde in 1985 en dat het bedrijf als zodanig een herstart beleefde door latere eigenaren van de merknaam.

Er is nog een stukje informatie rond Hammond, waar echter maar weinigen van op de hoogte zijn. Hammond ontwierp namelijk een top-of-the-line instrument, dat jammer genoeg nooit het daglicht zou zien. Als gevolg van de liquidatie kreeg het bedrijf helaas niet de mogelijkheid om de "Laurens Hammond"aan de wereld te tonen.
Het instrument zou in twee gigantische uitvoeringen op de markt komen onder de model codes 346 en 350. Het bleef evenwel bij twee proto-types.
Nu, na ruim 25 jaar, kunt u desalniettemin met deze prototypes kennis maken en zien, dat we een fraai stukje ontwikkeling gemist hebben, een modellijn die nimmer is gerealiseerd. Vergeet niet, dat we het hebben over 1984, ruim 25 jaar geleden!

Opgedragen aan Laurens Hammond, was het de bedoeling dat deze gigantische modellen een overzicht zouden bieden van de vele mogelijkheden en sounds, welke in alle voorgaande jaren zo kenmerkend waren voor Hammond en dan in de meest brede zin van het woord.
Het was destijds al weer een halve eeuw (!) geleden, toen Hammond de orgelindustrie initieerde met het eerste elektrische orgel.

U vindt hier nog een uitgebreide beschrijving, dat is wat ons rest, want de enige twee prototypes werden vernietigd, omdat ze nog maar gedeeltelijk functioneerden.





Hieronder de 346

************************************************************************
Er was ook een showmodel gepland in de beste X traditie

De 350

Helaas, het is er niet van gekomen, al is er nu wel weer een Hammond Elegante leverbaar, maar dit is een Hammond-Orla (HX 272) model, waar we nog op terug komen.

De laatste zal qua uitstraling nooit zo tot je fantasie spreken, als de "echte" Hammond  van toen!

Hier onder de nimmer uitgebrachte folder







Beide instrumenten moesten tot de verbeelding spreken, vanzelfsprekend op muzikaal gebied maar ook door het fraaie en klassieke design van de meubels!

De orgels waren - zoals de kenner meteen ziet - gebaseerd op de Elegante
Echter, doordat de "Sampling"-techniek ondertussen zijn intrede had gedaan in de muziek industrie, klonk het één en ander weer duidelijk realistischer.
Qua design hoeft het geen betoog, dat de 350 terugblikt op de beroemde X-66

Een overzicht van de specificaties:


Een nieuwe stap werd gedaan met de "Digital Rhythm Section"
Negentien in een studio digitaal opgenomen drum instrumenten werden door een bekwame drummer tot 16 basis-patronen ingespeeld, met elk de bekende 4 variaties.

Links naast de goudkleurige Tempo-Touch plate zien we een display, waar continue het ritme-tempo op af te lezen is, hetwelk in te stellen is tussen 50 en 300 tellen per minuut.
Als het ritme niet gebruikt wordt, schakelt het display over naar een uurwerk-functie,
die de tijd en de datum weergeeft.

De Instrumentalist

Op het bakstuk rechts-boven zijn 13 computergestuurde klanken gepositioneerd, welke zich onderscheiden door een zeer realistische, natuurgetrouwe klank, als gevolg van de toegepaste sampling-techniek. (Het digitaal opnemen van instrumenten en deze digitaal in een chip vastleggen)
Elk van deze klanken kan aan boven, onderklavier en pedaal gekoppeld worden.
Vanzelfsprekend met instellingen als vibrato delay als volume welke vervolgens ook weer gescheiden zijn voor de klavieren.

De Orchestrator

De Orchestrator zorgt in samenwerking met het digitale rythme, voor een complete automatische begeleiding met bijpassende baspatronen bij elk ritme.
Deze orchestratie was dusdanig geprogrammeerd, dat het zowel voor de professional,
als voor de beginner uitstekend bruikbaar was.

Programmable Presets

In het orgel zijn al meerdere presets voorzien, maar het werd nu ook mogelijk eigen registraties op te slaan in diverse geheugens: zowel de drawbar instellingen als de tab voices, de leslie en vibrato posities alswel alle volumes konden vastgelegd worden.

Easy Play

Voor de minder ervaren speler kon je toch als een professional klinken met de 48 één-vinger-akkoorden met walking-bass en memory.

Pro Chord

Uit het op het onderklavier gespeelde akkoord, wordt op het bovenklavier - terwijl men toch maar met één enkele vinger een melodielijn speelt - een professioneel akkoord gedestilleerd in de klank van het bovenmanuaal, zowel in open harmony, close harmony en in blokakkoorden, als ook in octaven, voor de typische "piano-dinner" sound.

Al met al waren deze prototypes t.o.v. de hiervoor reeds op de markt zijnde Hammond Elegante niet een gigantische sprong vóórwaarts in design, maar wel op het gebied van de toepassingen van sampling technieken.

Het lijdt dan ook geen twijfel, dat Hammond met dit nieuwe vlaggenschip een groot aantal liefhebbers had weten te interesseren, te meer daar het instrument en zijn mogelijkheden helemaal aan de eisen van de tijd beantwoordde.

Er is niets anders overgebleven dan deze foto's en een deel van de beschrijvingen, die hier vermeld zijn, alhoewel we gemakkelijk e.e.a. kunnen afleiden uit de opbouw van het instrument. De enkele prototypes zijn in opdracht van het toenmalige management jammer genoeg vernietigd, te meer daar het instrument als geheel nog niet functioneel was.

Maar hieruit bleek dat de juiste werkwijze is gevolgd in de ontwikkelingsafdelingen:
Als eerste wordt een project gestart met het doel om tot een nieuw instrument te komen. 
Vervolgens wordt een voorlopige specificatielijst opgesteld met noviteiten en gewenste features. Vanuit de verkoop afdelingen wordt e.e.a. getoetst aan de vragen en wensen uit de markt.
Dan wordt het project gestart en lopen zowel ontwikkeling en realisatie parallel aan de randvoorwaarden van marketing zoals handleidingen en folder ontwerpen, zodat ten tijde van de officiele presentatie alle facetten van markt introductie, promotie en verkoop campagnes klaar liggen. Het is anders gelopen dan gehoopt en er is veel te zeggen over het hoe en het waarom, of Hammond als bedrijf door voldoende competente mensen uit het vak werd geleid, of de R&D voldoende actueel, dan wel toekomst gericht opereerde, of marktontwikkelingen tijdig herkend dan wel onderkend zijn.
Ik ben er overigens van overtuigd dat er binnen Hammond wel degelijk elementen waren die de veranderende marktwensen onderkenden, want als zodanig kunnen we o.a. de Piper beschouwen als eerste keyboard-achtige instrument. 
Zij het niet in een verschijningsvorm van een portable keyboard, maar nog in een meubel in traditionele vormgeving. Ook was men het pad opgegaan van sampling waardoor er veel meer realisme in ritme, begeleidings automaat en solostemmen zou zijn ontstaan.

Echter, de teruggang van het orgel was reeds begin tachtiger jaren ingezet en het Hammond management heeft anders beslist. Zo kwam het dat het licht in de oorspronkelijke Hammond fabriek op Diversey Avenue in Chicago voor het laatst uitgedaan werd door mijn vriend Dennis Fioramonti. Wat er toen door hem en vele, vele Hammond liefhebbers is heengegaan laat zich raden.

Doch het verhaal was daarmee niet afgelopen. Het werd net als Dallas, the continuing story of. En zoals we allemaal maar al te goed weten, is Hammond terug van eigenlijk nooit te zijn weg geweest. En zo hoort het ook. Iets wat goed is heeft permanente waarde. Daar hoef ik u gelukkig niet van te overtuigen. (AvdB)