WILLEM VAN DEN HURK

Tekst: Ton Modderman
Artikel uit Turning Wheel 1994-1


Op de ledendag van 12 februari treedt op uitnodiging van de Werkgroep Muziek als gastorganist op: de Rotterdamse theaterorganist Willem van den Hurk. Ton Modderman ging op bezoek en sprak met hem.

Een muziekliefhebber in hart en nieren. Zo kwam Willem Van den Hurk (58) op mij over. Ik heb geruime tijd met hem gepraat in zijn kleine, maar gezellige Rotterdamse flat. Zijn muzikale basis is gelegd aan het conservatorium, waar hij kerkorgel studeerde. Daarna heeft hij een groot aantal jaren op een Basisschool (vroeger dus de Lagere School) muzikale (mis)vorming aan de kinderen gegeven, zoals hij dat zelf uitdrukt. Daarbij maakte hij geen gebruik van het standaard hulpstuk voor de muziekleraar. In die jaren hadden de muziekleraren namelijk meestal de beschikking over een draagbaar harmonium (spreeuwenkist). Maar Willem maakte liever gebruik van piano of accordeon.

Dat hij kinderen een goed hart toedraagt blijkt wel uit het feit dat hij heeft meegewerkt aan het vervaardigen van een aantal kinderplaten, onder andere met Ton van Duinhoven. Ook heeft hij zijn medewerking verleend aan een zestal platen met liedjes uit Sesamstraat. Deze platen zijn nu nog op CD verkrijgbaar.
Dat alles vond plaats nadat hij het onderwijs de rug had toegekeerd en hij gedurende een jaar of tien in een opnamestudio werkte.

Willem van den Hurk heeft het niet lang bij kerkorgel gehouden. Na het conservatorium is hij overgestapt naar de elektronische orgels. Daarnaast speelt hij accordeon en een aantal verschillende blaasinstrumenten. Zo heeft hij uiteraard ook kennis gemaakt met de toonwielers van Hammond. Hij heeft bijvoorbeeld ook Cor Steijn van dichtbij meegemaakt. Thuis beschikt hij wel over een Hammond, maar geen toonwieler. Zijn grote liefhebberij gaat echter uit naar de theaterorgels. In het Passagetheater in Schiedam kon je hem regelmatig achter de speeltafel treffen. Het is jammer dat dit theater ook wordt afgebroken. Het orgel is nu in opslag in afwachting van de nieuwbouw van een theater in Schiedam. In het televisieprogramma 'Van Gewest tot Gewest' is op dinsdag 18 januari een reportage geweest over de theaterorgels en met name over het orgel van het Passagetheater in Schiedam.

Willem van den Hurk is als entertainer in staat om in verschillende stijlen te spelen in het populaire repertoire. Zo liet hij mij onder andere de stijl van Ken Griffin horen. Hij speelt het liefst zonder ritme-automaat. Hij heeft een goed ontwikkelde linkerhand, waarmee hij de accoorden in verschillende liggingen speelt en op die manier meer kleur brengt in het spel. Met de noten in de rechterhand is hij zuinig. Hij besteedt veel aandacht om die noten goed te doseren, want het is niet fraai om altijd met een volle rechterhand te spelen.

Het spel krijgt door die dosering meer kleur en is wat subtieler. Als hij zelf geen muziek maakt luistert hij graag naar klassieke muziek. Zo vertelde hij dat hij in de klassieke muziek steeds weer nieuwe dingen ontdekt.

Ik denk dat wat Willem van den Hurk op de ledencontactdag van 12 februari ten gehore zal brengen ons veel luistergenoegen zal geven.  ◂